DORADZTWO BIZNESOWE

Wspieramy klientów w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji. Analizujemy czy projekt zwiększy wartość biznesu klienta. Szacujemy ryzyko i opcje decyzyjne w projekcie. Analizujemy finansową wykonalność projektu. Przedstawiamy klientowi rozwiązania służące osiągnięciu planowanych celów.

Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji. Wspólnie z klientem ustalamy potrzeby i oczekiwania w zakresie źródeł finansowania projektu. Konfrontujemy je z dostępnymi na rynku instrumentami i przedstawiamy optymalną strukturę finansowania projektu. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do pozyskiwania środków z instytucji finansowych. Znamy specyfikę oceny przedsięwzięć przez banki i fundusze venture capital.